Flowers
Zadruga „Damsko srce“ ima znanje, veštinu, snažnu volju i veru i duhovnu snagu da istraje na putu sprovođenja ciljeva zbog kojih je i osnovana

Damsko srce

zanatska zadruga za izradu ćilima i suvenira

NAŠA MISIJA

Pirotski ćilim je državna i narodna tekovina, originalan i čist narodni proizvod sa kakvim se retko koji narod u svetu može pohvaliti. Zbog svoje visoke umetničke vrednosti, on je još i oblast primenjene umetnosti. Opština Pirot je 2002. godine izvršila geografsku zaštitu imena porekla “Pirotski ćilim“.

vidi

IZRADA ĆILIMA

Ćilim je celovit, kao i biće i ima život bića koje se razvija, menja i nadograđuje na temeljima simbola, u kojima je nataložena mudrost iskustva tokom dugog vremena ljudske civilizacije. Zato se za ćilim može reći da predstavlja prastaru sliku vrhovnih načela po kojima se odvija život. Geometrijski mehanizam svakog pirotskog originalnog ćilima, zajedno sa sklopom boja, ima svoju energiju i svoju priču.

vidi

ISTORIJA

Tradicija običaja i tkanja pirotskog ćilima, po pisanim izvorima, stara je preko 500 godina. Pirotski ćilim se tkao kao simbol porodične sloge i bogatstva u domu, kao zaštitnik kuće. Poklanja se kao zaštitnik kuće i oslikava bogatstvo porodice u odnosu na količinu u svom vlasništvu. Pirotski ćilim je brend i pre nego što je ovaj pojam nastao.

vidi

Pirotski ćilim je više od proizvoda sa dekorativnom i upotrebnom vrednošću, on duboko zalazi u prošlost iz vremena prvobitne zajednice gde se kao tkanina kroz vekove i milenijume usavršava i dobija putem šara lične crte, gde od zanatskog proizvoda prerasta u umetnički narodni proizvod prepoznatljiv u svetu po kvalitetu i lepoti. Pirotski ćilim nije ono što naše oči vide. On je energija i misterija koju mnogi pokušavaju da otkriju.

Damsko srce

proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom

kulturna, istorijska i umetnička vrednost

Pirotsko ćilimarstvo predstavlja izuzetnu kulturno-istorijsku i umetničku vrednost koja je ujedno i najviši domet tekstilnog stvaralaštva Srbije. Na teritoriji Srbije, pirotski ćilim predstavlja najraskošnije i najsavršenije tkačko stvaralaštvo. Posedovanje pirotskog ćilima i njegovo darivanje označava prestiž u društvu. Gde god da ste, ako uz sebe imate pirotski ćilim, sa vama će uvek biti deo Srbije jer je on autentičan srpski proizvod. On je poznat u svetu po svojoj lepoti i kvalitetu, tehnici tkanja, vuni iz pirotskog kraja od koje se izrađuje, razboju na kome se radi, stilizovanoj ornamentici, bogatstvu šara i boja, dugotrajnosti, po tome što ima dva lica i nema naličje, po tome što je uvek iz jednog dela bez spajanja, po sitnim i nežnim šarama i velikoj gustini šara u jednom kvadratu, gde šare imaju svoju priču te je tako pirotski ćilim slikovno pismo.

Odlukom Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe Republike Srbije, 18. juna 2012. godine, Pirotsko ćilimarstvo je upisano u Nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije.

Pirotski ćilim je proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom.

Vidi više...

©damskosrce.com

Flowers